8982 Tauplitz

Alle Fotos: Commons/Herzi Pinki (CC BY-SA 4.0)
8982 Tauplitz 1 8982 Tauplitz 2 8982 Tauplitz 3 8982 Tauplitz 4
8982 Tauplitz 5 8982 Tauplitz 6